تصاویر برگزیده

راست
چپ
 قابل توجه دانشجویان محترم پرستاری و مامائی :

فایل احیای قلبی و ریوی ( CPR ) ویرایش سال 2015 مورد تائید وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی از لینک زیر قابل دانلود میباشد .

 همراه ما باشید با کتاب های جدید تر !!!

دانلود فایل CPR 2015

تصاویر منتخب